Tin tức - Kiến thức bổ ích trong thiết kế thương hiệu!

  • Làm tăng doanh thu từ bán hàng qua màu sắc

    Làm tăng doanh thu từ bán hàng qua màu sắc

    Nhiều nghiên cứu về tâm lý học đã chứng minh được màu sắc có tác động tới quá trình mua hàng như thế nào. Nếu được sử dụng đúng lúc và đúng cách, màu sắc có thể giúp kích thích cảm xúc của người mua, tạo lập nhu cầu trong tiềm thức và từ đó làm tăng doanh số bán hàng cho doanh nghiệp. Xem thêm


Liên hệ nhanh

Tin nổi bật

Đăng kí Email